3Sixty Photography

3SIXTY PHOTOGRAPHY > LIFESTYLE • PORTRAITURE • FASHION • EDITORIAL • COMMERCIAL

Agnieszka

FACEBOOK INSTAGRAM: @llisiczka

Specjalizuje się głównie w jazzie i modernie, ale ostatnio swoją uwagę skupia głównie na pracy z dziećmi.

Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła 15 lat temu w siedleckim zespole "Szyk". Następnie trafiła do siedleckiego oddziału szkoły tańca "Caro Dance" gdzie przez ponad 10 lat trenowała pod okiem Iwony Orzełowskiej.

Wraz z nimi zdobyła liczne tytuły na mistrzostwach Polski, Europy i Świata.

Występowała w programach telewizyjnych oraz w licznych teledyskach. Swoje umiejętności miała okazje prezentować w musicalach "Bajlandia - inny wymiar bajki" oraz "Akademia Pana Kleksa" Teatru Roma. Współpracowała ze znanymi muzykami i gwiazdami scen polskich i międzynarodowych.

W 2010 roku dołączyła do grupy instruktorów Egurrola Dance Studio.

Agnieszka prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Są to jazz, technika tańca, musical dance oraz taniec nowoczesny.

W styczniu brała udział w castingu do programu "Got to dance. Tylko taniec 3".Jest półfinalistką programu.

She specializes mainly in jazz and modernist, but recently she focuses her attention mainly on working with children.

She started her adventure with dancing 15 years ago in Siedlce band "Szyk". Then she went to the Siedlce branch of the dance school "Caro Dance" where she trained for over 10 years under the supervision of Iwona Orzełowska.

Together with them she won numerous titles at the championships of Poland, Europe and the World.

She appeared in television programs and in numerous music videos. She had the opportunity to present her skills in musicals "Bajlandia - a different dimension of the fairy tale" and "Akademia Pana Kleksa" by the Roma Theater. She collaborated with well-known musicians and stars in Polish and international scenes.

In 2010, she joined the group of Egurrola Dance Studio instructors.

Agnieszka runs classes for children from 6 to 15 years old.

They are jazz, dance technique, musical dance and modern dance.

In January she took part in the casting for the program "Got to dance. Only dance 3". She is a semifinalist of the program.